Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
34344
Liczba wydanych kart
16078

Frekwencja w regionie

46.81 %
41.96 %
43.01 %
44.07 %
45.12 %
46.18 %
47.23 %
48.28 %
49.34 %
50.39 %
51.45 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
260804 Pińczów 18401 8832
48.00 %
260805 Złota 3894 1634
41.96 %
260802 Kije 3737 1962
52.50 %
260801 Działoszyce 4417 1896
42.93 %
260803 Michałów 3895 1754
45.03 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl