Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
33350
Liczba wydanych kart
11644

Frekwencja w regionie

34.91 %
32.18 %
32.93 %
33.68 %
34.43 %
35.18 %
35.94 %
36.69 %
37.44 %
38.19 %
38.94 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
260804 Pińczów 17428 6151
35.29 %
260805 Złota 3894 1253
32.18 %
260802 Kije 3736 1483
39.69 %
260801 Działoszyce 4410 1421
32.22 %
260803 Michałów 3882 1336
34.42 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl