Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
44777
Liczba wydanych kart
21872

Frekwencja w regionie

48.85 %
44.02 %
44.84 %
45.66 %
46.48 %
47.30 %
48.12 %
48.94 %
49.76 %
50.58 %
51.40 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
260607 Tarłów 4660 2169
46.55 %
260604 Opatów 9982 5213
52.22 %
260605 Ożarów 8949 4376
48.90 %
260608 Wojciechowice 3483 1660
47.66 %
260602 Iwaniska 5607 2830
50.47 %
260601 Baćkowice 4098 2012
49.10 %
260606 Sadowie 3427 1600
46.69 %
260603 Lipnik 4571 2012
44.02 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl