Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
68656
Liczba wydanych kart
35947

Frekwencja w regionie

52.36 %
46.96 %
47.95 %
48.93 %
49.92 %
50.90 %
51.89 %
52.88 %
53.86 %
54.85 %
55.83 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
260503 Końskie 30143 16532
54.85 %
260504 Radoszyce 7408 3846
51.92 %
260501 Fałków 3871 1904
49.19 %
260502 Gowarczów 3869 1905
49.24 %
260507 Smyków 3022 1680
55.59 %
260508 Stąporków 14800 6950
46.96 %
260505 Ruda Maleniecka 2756 1566
56.82 %
260506 Słupia (Konecka) 2787 1564
56.12 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl