Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
28989
Liczba wydanych kart
12282

Frekwencja w regionie

42.37 %
39.22 %
39.68 %
40.14 %
40.61 %
41.07 %
41.53 %
41.99 %
42.45 %
42.92 %
43.38 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
260305 Skalbmierz 5485 2260
41.20 %
260302 Czarnocin 3334 1385
41.54 %
260303 Kazimierza Wielka 13635 5977
43.84 %
260304 Opatowiec 3078 1304
42.37 %
260301 Bejsce 3457 1356
39.22 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl