Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
71268
Liczba wydanych kart
36501

Frekwencja w regionie

51.22 %
45.57 %
46.45 %
47.34 %
48.22 %
49.10 %
49.99 %
50.87 %
51.75 %
52.63 %
53.52 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
260206 Sędziszów 10492 5310
50.61 %
260207 Słupia 3612 1682
46.57 %
260209 Wodzisław 6077 2916
47.98 %
260201 Imielno 3704 1798
48.54 %
260203 Małogoszcz 9287 5052
54.40 %
260205 Oksa 3876 1876
48.40 %
260204 Nagłowice 4167 1899
45.57 %
260202 Jędrzejów 23214 12268
52.85 %
260208 Sobków 6839 3700
54.10 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl