Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1019582
Liczba wydanych kart
394009

Frekwencja w regionie

38.64 %
33.05 %
34.03 %
35.00 %
35.98 %
36.95 %
37.93 %
38.91 %
39.88 %
40.86 %
41.83 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
2601 buski 61142 22814
37.31 %
2602 jędrzejowski 70915 26558
37.45 %
2603 kazimierski 28816 9525
33.05 %
2604 kielecki 164631 66086
40.14 %
2613 włoszczowski 37531 15115
40.27 %
2661 Kielce 155966 66775
42.81 %
2611 starachowicki 75009 29589
39.45 %
2612 staszowski 59617 22503
37.75 %
2605 konecki 68043 27371
40.23 %
2606 opatowski 44396 16253
36.61 %
2607 ostrowiecki 91467 31608
34.56 %
2610 skarżyski 63606 23969
37.68 %
2608 pińczowski 33350 11644
34.91 %
2609 sandomierski 65093 24199
37.18 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl