Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1016634
Liczba wydanych kart
159710

Frekwencja w regionie

15.71 %
13.40 %
13.76 %
14.13 %
14.49 %
14.85 %
15.22 %
15.58 %
15.94 %
16.30 %
16.67 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
2601 buski 60557 9838
16.25 %
2602 jędrzejowski 71023 10636
14.98 %
2603 kazimierski 28764 4544
15.80 %
2604 kielecki 164227 26107
15.90 %
2613 włoszczowski 37402 5833
15.60 %
2661 Kielce 155193 26431
17.03 %
2611 starachowicki 74853 11327
15.13 %
2612 staszowski 59522 9037
15.18 %
2605 konecki 67869 11433
16.85 %
2606 opatowski 44285 6925
15.64 %
2607 ostrowiecki 91281 12230
13.40 %
2610 skarżyski 63537 9769
15.38 %
2608 pińczowski 33273 5243
15.76 %
2609 sandomierski 64848 10357
15.97 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl