Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
45258
Liczba wydanych kart
15698

Frekwencja w regionie

34.69 %
29.63 %
30.63 %
31.63 %
32.64 %
33.64 %
34.64 %
35.64 %
36.64 %
37.65 %
38.65 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
161003 Lubrza 3506 1390
39.65 %
161004 Prudnik 21987 8288
37.70 %
161001 Biała 8830 2616
29.63 %
161002 Głogówek 10935 3404
31.13 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl