Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
45682
Liczba wydanych kart
21214

Frekwencja w regionie

46.44 %
38.70 %
40.04 %
41.39 %
42.73 %
44.08 %
45.42 %
46.76 %
48.11 %
49.45 %
50.80 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
161003 Lubrza 3508 1829
52.14 %
161004 Prudnik 22259 11310
50.81 %
161001 Biała 8974 3473
38.70 %
161002 Głogówek 10941 4602
42.06 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl