Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
53377
Liczba wydanych kart
17615

Frekwencja w regionie

33.00 %
26.69 %
28.06 %
29.42 %
30.79 %
32.15 %
33.52 %
34.89 %
36.25 %
37.62 %
38.98 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
160801 Dobrodzień 8125 2287
28.15 %
160803 Olesno 14662 4578
31.22 %
160804 Praszka 11223 4528
40.35 %
160805 Radłów 3541 945
26.69 %
160807 Zębowice 3044 920
30.22 %
160802 Gorzów Śląski 5987 1856
31.00 %
160806 Rudniki 6795 2501
36.81 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl