Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
53583
Liczba wydanych kart
23998

Frekwencja w regionie

44.79 %
35.63 %
37.60 %
39.57 %
41.54 %
43.51 %
45.48 %
47.45 %
49.42 %
51.39 %
53.36 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
160801 Dobrodzień 8124 3077
37.88 %
160803 Olesno 14819 6414
43.28 %
160804 Praszka 11244 6221
55.33 %
160805 Radłów 3542 1262
35.63 %
160807 Zębowice 3045 1124
36.91 %
160802 Gorzów Śląski 5994 2414
40.27 %
160806 Rudniki 6815 3486
51.15 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl