Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
34287
Liczba wydanych kart
13121

Frekwencja w regionie

38.27 %
33.49 %
34.47 %
35.44 %
36.42 %
37.40 %
38.38 %
39.35 %
40.33 %
41.31 %
42.28 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
160602 Namysłów 20528 8094
39.43 %
160603 Pokój 4321 1447
33.49 %
160605 Wilków 3585 1274
35.54 %
160601 Domaszowice 2982 1290
43.26 %
160604 Świerczów 2871 1016
35.39 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl