Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
34222
Liczba wydanych kart
5452

Frekwencja w regionie

15.93 %
13.23 %
13.71 %
14.18 %
14.66 %
15.13 %
15.61 %
16.08 %
16.56 %
17.03 %
17.51 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
160602 Namysłów 20484 3407
16.63 %
160603 Pokój 4309 570
13.23 %
160605 Wilków 3583 547
15.27 %
160601 Domaszowice 2981 536
17.98 %
160604 Świerczów 2865 392
13.68 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl