Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
34522
Liczba wydanych kart
17692

Frekwencja w regionie

51.25 %
42.79 %
44.16 %
45.53 %
46.89 %
48.26 %
49.63 %
51.00 %
52.37 %
53.73 %
55.10 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
160602 Namysłów 20749 11012
53.07 %
160603 Pokój 4326 1851
42.79 %
160605 Wilków 3593 1699
47.29 %
160601 Domaszowice 2982 1684
56.47 %
160604 Świerczów 2872 1446
50.35 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl