Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
52425
Liczba wydanych kart
21528

Frekwencja w regionie

41.06 %
34.23 %
35.21 %
36.20 %
37.18 %
38.16 %
39.15 %
40.13 %
41.11 %
42.09 %
43.08 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
160501 Gogolin 10165 3867
38.04 %
160502 Krapkowice 18887 8321
44.06 %
160503 Strzeleczki 6237 2379
38.14 %
160505 Zdzieszowice 12473 5365
43.01 %
160504 Walce 4663 1596
34.23 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl