Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
52097
Liczba wydanych kart
15534

Frekwencja w regionie

29.82 %
26.38 %
26.95 %
27.51 %
28.08 %
28.64 %
29.21 %
29.77 %
30.34 %
30.90 %
31.47 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
160501 Gogolin 10111 2823
27.92 %
160502 Krapkowice 18769 6011
32.03 %
160503 Strzeleczki 6100 1717
28.15 %
160505 Zdzieszowice 12454 3753
30.13 %
160504 Walce 4663 1230
26.38 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl