Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
53822
Liczba wydanych kart
18621

Frekwencja w regionie

34.60 %
27.08 %
27.94 %
28.80 %
29.66 %
30.52 %
31.38 %
32.24 %
33.10 %
33.96 %
34.82 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
160402 Kluczbork 29513 10530
35.68 %
160401 Byczyna 7499 2640
35.20 %
160404 Wołczyn 11013 3881
35.24 %
160403 Lasowice Wielkie 5797 1570
27.08 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl