Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
54479
Liczba wydanych kart
25363

Frekwencja w regionie

46.56 %
34.73 %
36.11 %
37.49 %
38.87 %
40.25 %
41.63 %
43.01 %
44.39 %
45.77 %
47.15 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
160402 Kluczbork 30142 14628
48.53 %
160401 Byczyna 7507 3544
47.21 %
160404 Wołczyn 11017 5172
46.95 %
160403 Lasowice Wielkie 5813 2019
34.73 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl