Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
76641
Liczba wydanych kart
35751

Frekwencja w regionie

46.65 %
37.65 %
38.94 %
40.23 %
41.52 %
42.81 %
44.11 %
45.40 %
46.69 %
47.98 %
49.27 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
160304 Pawłowiczki 6379 2532
39.69 %
160302 Bierawa 6231 2589
41.55 %
160306 Reńska Wieś 6738 2537
37.65 %
160301 Kędzierzyn-Koźle 49074 24810
50.56 %
160303 Cisek 4662 1787
38.33 %
160305 Polska Cerekiew 3557 1496
42.06 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl