Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
37402
Liczba wydanych kart
12864

Frekwencja w regionie

34.39 %
30.18 %
30.75 %
31.32 %
31.89 %
32.46 %
33.04 %
33.61 %
34.18 %
34.75 %
35.32 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
160201 Baborów 5082 1534
30.18 %
160203 Głubczyce 18070 6413
35.49 %
160204 Kietrz 8988 3226
35.89 %
160202 Branice 5262 1691
32.14 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl