Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
38546
Liczba wydanych kart
18591

Frekwencja w regionie

48.23 %
42.63 %
43.39 %
44.15 %
44.90 %
45.66 %
46.42 %
47.18 %
47.94 %
48.69 %
49.45 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
160201 Baborów 5088 2169
42.63 %
160203 Głubczyce 18577 9328
50.21 %
160204 Kietrz 9043 4494
49.70 %
160202 Branice 5838 2600
44.54 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl