Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
72529
Liczba wydanych kart
35892

Frekwencja w regionie

49.49 %
45.47 %
46.22 %
46.96 %
47.71 %
48.45 %
49.20 %
49.94 %
50.69 %
51.43 %
52.18 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
160106 Olszanka 3988 2071
51.93 %
160101 Brzeg 29385 15219
51.79 %
160103 Grodków 15561 7076
45.47 %
160104 Lewin Brzeski 10470 4856
46.38 %
160105 Lubsza 7205 3537
49.09 %
160102 Skarbimierz 5920 3133
52.92 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl