Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
71708
Liczba wydanych kart
26414

Frekwencja w regionie

36.84 %
33.89 %
34.38 %
34.87 %
35.35 %
35.84 %
36.33 %
36.82 %
37.31 %
37.79 %
38.28 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
160106 Olszanka 3985 1545
38.77 %
160101 Brzeg 28795 11053
38.39 %
160103 Grodków 15350 5372
35.00 %
160104 Lewin Brzeski 10465 3547
33.89 %
160105 Lubsza 7197 2680
37.24 %
160102 Skarbimierz 5916 2217
37.47 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl