Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
799553
Liczba wydanych kart
276318

Frekwencja w regionie

34.56 %
29.80 %
30.95 %
32.10 %
33.24 %
34.39 %
35.54 %
36.69 %
37.84 %
38.98 %
40.13 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
1601 brzeski 71708 26414
36.84 %
1607 nyski 113229 39568
34.95 %
1608 oleski 53377 17615
33.00 %
1611 strzelecki 61224 18246
29.80 %
1661 Opole 93211 38479
41.28 %
1602 głubczycki 37402 12864
34.39 %
1605 krapkowicki 52097 15534
29.82 %
1606 namysłowski 34287 13121
38.27 %
1609 opolski 107811 33994
31.53 %
1610 prudnicki 45258 15698
34.69 %
1603 kędzierzyńsko-kozielski 76127 26164
34.37 %
1604 kluczborski 53822 18621
34.60 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl