Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
797836
Liczba wydanych kart
118697

Frekwencja w regionie

14.88 %
13.28 %
13.65 %
14.02 %
14.39 %
14.76 %
15.13 %
15.49 %
15.86 %
16.23 %
16.60 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
1601 brzeski 71577 11191
15.63 %
1607 nyski 112961 16414
14.53 %
1608 oleski 53245 7934
14.90 %
1611 strzelecki 61104 8430
13.80 %
1661 Opole 92863 15762
16.97 %
1602 głubczycki 37368 5577
14.92 %
1605 krapkowicki 52009 7104
13.66 %
1606 namysłowski 34222 5452
15.93 %
1609 opolski 107589 14289
13.28 %
1610 prudnicki 45146 7301
16.17 %
1603 kędzierzyńsko-kozielski 76017 11344
14.92 %
1604 kluczborski 53735 7899
14.70 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl