Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
4150183
Liczba wydanych kart
1821511

Frekwencja w regionie

43.89 %
35.36 %
36.58 %
37.80 %
39.02 %
40.24 %
41.46 %
42.67 %
43.89 %
45.11 %
46.33 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
1410 łosicki 25995 10365
39.87 %
1414 nowodworski 62766 25365
40.41 %
1415 ostrołęcki 68912 27662
40.14 %
1416 ostrowski 59438 24531
41.27 %
1417 otwocki 95514 44879
46.99 %
1418 piaseczyński 129236 59678
46.18 %
1419 płocki 87600 32034
36.57 %
1420 płoński 70535 25340
35.93 %
1421 pruszkowski 122215 58115
47.55 %
1422 przasnyski 41623 16270
39.09 %
1423 przysuski 35189 15350
43.62 %
1412 miński 116457 51137
43.91 %
1413 mławski 58234 22169
38.07 %
1424 pułtuski 40784 16471
40.39 %
1425 radomski 118418 49018
41.39 %
1426 siedlecki 64754 28256
43.64 %
1427 sierpecki 42333 15621
36.90 %
1429 sokołowski 45316 20528
45.30 %
1428 sochaczewski 67374 27718
41.14 %
1430 szydłowiecki 32188 12492
38.81 %
1432 warszawski zachodni 85384 40199
47.08 %
1433 węgrowski 54359 23590
43.40 %
1401 białobrzeski 26864 11348
42.24 %
1402 ciechanowski 72288 27404
37.91 %
1403 garwoliński 85095 38257
44.96 %
1404 gostyniński 37157 14079
37.89 %
1405 grodziski 68901 31350
45.50 %
1406 grójecki 78993 33488
42.39 %
1407 kozienicki 50439 21509
42.64 %
1436 zwoleński 29632 12044
40.65 %
1408 legionowski 85451 38574
45.14 %
1409 lipski 29343 10377
35.36 %
1434 wołomiński 175193 78510
44.81 %
1435 wyszkowski 58058 24676
42.50 %
1437 żuromiński 32005 11806
36.89 %
1411 makowski 37056 15223
41.08 %
1463 Radom 168369 67871
40.31 %
1438 żyrardowski 59181 24907
42.09 %
1461 Ostrołęka 40955 17040
41.61 %
1465 Warszawa 1335031 630284
47.21 %
1464 Siedlce 58836 25591
43.50 %
1462 Płock 96712 40385
41.76 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl