Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
55814
Liczba wydanych kart
27920

Frekwencja w regionie

50.02 %
47.96 %
48.34 %
48.71 %
49.09 %
49.47 %
49.85 %
50.22 %
50.60 %
50.98 %
51.35 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
041901 Barcin 11552 5676
49.13 %
041905 Rogowo 5451 2763
50.69 %
041906 Żnin 19556 10038
51.33 %
041903 Janowiec Wielkopolski 7320 3559
48.62 %
041904 Łabiszyn 7692 3689
47.96 %
041902 Gąsawa 4243 2195
51.73 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl