Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
69776
Liczba wydanych kart
23428

Frekwencja w regionie

33.58 %
30.65 %
31.30 %
31.94 %
32.59 %
33.23 %
33.88 %
34.53 %
35.17 %
35.82 %
36.46 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
041801 Kowal 2842 1045
36.77 %
041804 Brześć Kujawski 9252 3036
32.81 %
041806 Chodecz 5145 1598
31.06 %
041808 Izbica Kujawska 6159 1954
31.73 %
041802 Baruchowo 2869 945
32.94 %
041811 Lubień Kujawski 6049 2006
33.16 %
041809 Kowal 3207 1057
32.96 %
041812 Lubraniec 8031 2876
35.81 %
041813 Włocławek 5632 2090
37.11 %
041803 Boniewo 2792 987
35.35 %
041810 Lubanie 3756 1283
34.16 %
041807 Fabianki 7578 2570
33.91 %
041805 Choceń 6464 1981
30.65 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl