Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
69671
Liczba wydanych kart
10595

Frekwencja w regionie

15.21 %
13.28 %
13.77 %
14.25 %
14.74 %
15.22 %
15.71 %
16.19 %
16.68 %
17.16 %
17.65 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
041801 Kowal 2837 493
17.38 %
041804 Brześć Kujawski 9249 1243
13.44 %
041806 Chodecz 5119 812
15.86 %
041808 Izbica Kujawska 6150 830
13.50 %
041802 Baruchowo 2851 452
15.85 %
041811 Lubień Kujawski 6043 922
15.26 %
041809 Kowal 3206 523
16.31 %
041812 Lubraniec 8024 1434
17.87 %
041813 Włocławek 5626 1020
18.13 %
041803 Boniewo 2786 410
14.72 %
041810 Lubanie 3753 573
15.27 %
041807 Fabianki 7567 1005
13.28 %
041805 Choceń 6460 878
13.59 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl