Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
70023
Liczba wydanych kart
31608

Frekwencja w regionie

45.14 %
40.76 %
42.01 %
43.27 %
44.52 %
45.77 %
47.03 %
48.28 %
49.53 %
50.78 %
52.04 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
041801 Kowal 2905 1548
53.29 %
041804 Brześć Kujawski 9267 4166
44.96 %
041806 Chodecz 5158 2141
41.51 %
041808 Izbica Kujawska 6163 2613
42.40 %
041802 Baruchowo 2918 1277
43.76 %
041811 Lubień Kujawski 6075 2624
43.19 %
041809 Kowal 3212 1402
43.65 %
041812 Lubraniec 8043 3922
48.76 %
041813 Włocławek 5623 2784
49.51 %
041803 Boniewo 2793 1296
46.40 %
041810 Lubanie 3758 1818
48.38 %
041807 Fabianki 7587 3359
44.27 %
041805 Choceń 6521 2658
40.76 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl