Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
27388
Liczba wydanych kart
12614

Frekwencja w regionie

46.06 %
41.97 %
42.79 %
43.60 %
44.42 %
45.24 %
46.06 %
46.87 %
47.69 %
48.51 %
49.32 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
041701 Wąbrzeźno 10784 5407
50.14 %
041703 Książki 3381 1514
44.78 %
041705 Wąbrzeźno 6785 2848
41.97 %
041704 Płużnica 3894 1734
44.53 %
041702 Dębowa Łąka 2544 1111
43.67 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl