Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
37642
Liczba wydanych kart
7646

Frekwencja w regionie

20.31 %
18.18 %
18.54 %
18.91 %
19.27 %
19.63 %
20.00 %
20.36 %
20.72 %
21.08 %
21.45 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
041606 Tuchola 15806 3416
21.61 %
041603 Kęsowo 3535 667
18.87 %
041604 Lubiewo 4597 885
19.25 %
041605 Śliwice 4328 787
18.18 %
041601 Cekcyn 5259 993
18.88 %
041602 Gostycyn 4117 898
21.81 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl