Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
37877
Liczba wydanych kart
19953

Frekwencja w regionie

52.68 %
48.04 %
48.70 %
49.36 %
50.02 %
50.68 %
51.35 %
52.01 %
52.67 %
53.33 %
53.99 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
041606 Tuchola 15930 8626
54.15 %
041603 Kęsowo 3541 1701
48.04 %
041604 Lubiewo 4615 2486
53.87 %
041605 Śliwice 4373 2390
54.65 %
041601 Cekcyn 5287 2673
50.56 %
041602 Gostycyn 4131 2077
50.28 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl