Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
35278
Liczba wydanych kart
16450

Frekwencja w regionie

46.63 %
42.22 %
43.18 %
44.14 %
45.10 %
46.06 %
47.02 %
47.98 %
48.94 %
49.90 %
50.86 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
041203 Rogowo 3868 1664
43.02 %
041205 Skrwilno 4844 2203
45.48 %
041202 Brzuze 4305 1865
43.32 %
041204 Rypin 5912 2496
42.22 %
041201 Rypin 13043 6759
51.82 %
041206 Wąpielsk 3306 1463
44.25 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl