Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
35155
Liczba wydanych kart
12545

Frekwencja w regionie

35.68 %
32.17 %
32.87 %
33.58 %
34.28 %
34.99 %
35.69 %
36.39 %
37.10 %
37.80 %
38.51 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
041203 Rogowo 3865 1273
32.94 %
041205 Skrwilno 4840 1699
35.10 %
041202 Brzuze 4253 1368
32.17 %
041204 Rypin 5903 1975
33.46 %
041201 Rypin 12993 5095
39.21 %
041206 Wąpielsk 3301 1135
34.38 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl