Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
34996
Liczba wydanych kart
5613

Frekwencja w regionie

16.04 %
14.29 %
14.64 %
14.99 %
15.34 %
15.69 %
16.04 %
16.38 %
16.73 %
17.08 %
17.43 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
041203 Rogowo 3850 550
14.29 %
041205 Skrwilno 4826 738
15.29 %
041202 Brzuze 4247 632
14.88 %
041204 Rypin 5897 878
14.89 %
041201 Rypin 12878 2290
17.78 %
041206 Wąpielsk 3298 525
15.92 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl