Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
37225
Liczba wydanych kart
18344

Frekwencja w regionie

49.28 %
45.25 %
45.78 %
46.31 %
46.84 %
47.37 %
47.90 %
48.42 %
48.95 %
49.48 %
50.01 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
040902 Jeziora Wielkie 3991 1813
45.43 %
040901 Dąbrowa 3704 1676
45.25 %
040904 Strzelno 9576 4771
49.82 %
040903 Mogilno 19954 10084
50.54 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl