Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
36961
Liczba wydanych kart
5988

Frekwencja w regionie

16.20 %
13.53 %
13.93 %
14.33 %
14.73 %
15.13 %
15.53 %
15.92 %
16.32 %
16.72 %
17.12 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
040902 Jeziora Wielkie 3930 596
15.17 %
040901 Dąbrowa 3709 502
13.53 %
040904 Strzelno 9494 1663
17.52 %
040903 Mogilno 19828 3227
16.27 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl