Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
52185
Liczba wydanych kart
17573

Frekwencja w regionie

33.67 %
31.33 %
31.82 %
32.31 %
32.80 %
33.29 %
33.79 %
34.28 %
34.77 %
35.26 %
35.75 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
040801 Lipno 11343 4091
36.07 %
040802 Bobrowniki 2454 847
34.52 %
040806 Lipno 9159 3047
33.27 %
040807 Skępe 6010 2178
36.24 %
040809 Wielgie 5192 1706
32.86 %
040804 Dobrzyń nad Wisłą 6287 2019
32.11 %
040808 Tłuchowo 3623 1135
31.33 %
040803 Chrostkowo 2416 763
31.58 %
040805 Kikół 5701 1787
31.35 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl