Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
52449
Liczba wydanych kart
23890

Frekwencja w regionie

45.55 %
40.77 %
41.67 %
42.57 %
43.47 %
44.37 %
45.28 %
46.18 %
47.08 %
47.98 %
48.88 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
040801 Lipno 11483 5716
49.78 %
040802 Bobrowniki 2455 1147
46.72 %
040806 Lipno 9172 3975
43.34 %
040807 Skępe 6024 2882
47.84 %
040809 Wielgie 5252 2301
43.81 %
040804 Dobrzyń nad Wisłą 6294 2781
44.18 %
040808 Tłuchowo 3636 1644
45.21 %
040803 Chrostkowo 2416 985
40.77 %
040805 Kikół 5717 2459
43.01 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl