Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
35814
Liczba wydanych kart
13105

Frekwencja w regionie

36.59 %
34.69 %
35.01 %
35.33 %
35.65 %
35.97 %
36.30 %
36.62 %
36.94 %
37.26 %
37.58 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
040504 Kowalewo Pomorskie 9115 3365
36.92 %
040505 Radomin 3317 1257
37.90 %
040501 Golub-Dobrzyń 9848 3575
36.30 %
040506 Zbójno 3462 1201
34.69 %
040502 Ciechocin 3166 1180
37.27 %
040503 Golub-Dobrzyń 6906 2527
36.59 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl