Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
35759
Liczba wydanych kart
6260

Frekwencja w regionie

17.51 %
16.64 %
16.83 %
17.02 %
17.21 %
17.40 %
17.60 %
17.79 %
17.98 %
18.17 %
18.36 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
040504 Kowalewo Pomorskie 9095 1687
18.55 %
040505 Radomin 3314 582
17.56 %
040501 Golub-Dobrzyń 9830 1636
16.64 %
040506 Zbójno 3462 641
18.52 %
040502 Ciechocin 3160 555
17.56 %
040503 Golub-Dobrzyń 6898 1159
16.80 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl