Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
35953
Liczba wydanych kart
17098

Frekwencja w regionie

47.56 %
43.18 %
43.91 %
44.64 %
45.37 %
46.10 %
46.83 %
47.56 %
48.29 %
49.02 %
49.75 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
040504 Kowalewo Pomorskie 9123 4368
47.88 %
040505 Radomin 3317 1585
47.78 %
040501 Golub-Dobrzyń 9971 5033
50.48 %
040506 Zbójno 3462 1495
43.18 %
040502 Ciechocin 3166 1530
48.33 %
040503 Golub-Dobrzyń 6914 3087
44.65 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl