Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
85981
Liczba wydanych kart
45884

Frekwencja w regionie

53.37 %
46.79 %
48.54 %
50.29 %
52.04 %
53.79 %
55.54 %
57.28 %
59.03 %
60.78 %
62.53 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
040303 Dobrcz 8456 4408
52.13 %
040304 Koronowo 19365 9180
47.41 %
040308 Solec Kujawski 12819 6815
53.16 %
040302 Dąbrowa Chełmińska 6190 2896
46.79 %
040301 Białe Błota 14593 8677
59.46 %
040305 Nowa Wieś Wielka 7429 3783
50.92 %
040306 Osielsko 9375 6026
64.28 %
040307 Sicienko 7754 4099
52.86 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl