Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
60708
Liczba wydanych kart
30127

Frekwencja w regionie

49.63 %
43.82 %
44.77 %
45.73 %
46.68 %
47.63 %
48.59 %
49.54 %
50.49 %
51.44 %
52.40 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
040202 Bobrowo 5048 2391
47.37 %
040205 Górzno 3180 1577
49.59 %
040207 Jabłonowo Pomorskie 7139 3185
44.61 %
040208 Osiek 3218 1410
43.82 %
040209 Świedziebnia 4166 1911
45.87 %
040204 Brzozie 2928 1513
51.67 %
040206 Bartniczka 3661 1797
49.08 %
040201 Brodnica 21571 11509
53.35 %
040210 Zbiczno 3867 1978
51.15 %
040203 Brodnica 5930 2856
48.16 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl