Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1614168
Liczba wydanych kart
291734

Frekwencja w regionie

18.07 %
15.21 %
15.74 %
16.28 %
16.81 %
17.34 %
17.88 %
18.41 %
18.94 %
19.47 %
20.01 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl