Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
64991
Liczba wydanych kart
32315

Frekwencja w regionie

49.72 %
42.55 %
43.96 %
45.37 %
46.77 %
48.18 %
49.59 %
51.00 %
52.41 %
53.81 %
55.22 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
142604 Mokobody 4115 1985
48.24 %
142609 Skórzec 5953 2783
46.75 %
142610 Suchożebry 3783 1809
47.82 %
142602 Korczew 2362 1005
42.55 %
142606 Paprotnia 2212 1238
55.97 %
142608 Siedlce 13618 7062
51.86 %
142612 Wodynie 3704 1683
45.44 %
142601 Domanice 2116 1044
49.34 %
142603 Kotuń 6863 3143
45.80 %
142605 Mordy 4948 2310
46.69 %
142611 Wiśniew 4586 2597
56.63 %
142607 Przesmyki 2833 1262
44.55 %
142613 Zbuczyn 7898 4394
55.63 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl