Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
119333
Liczba wydanych kart
55763

Frekwencja w regionie

46.73 %
42.28 %
43.19 %
44.11 %
45.02 %
45.93 %
46.85 %
47.76 %
48.67 %
49.58 %
50.50 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
142502 Gózd 6696 3301
49.30 %
142503 Iłża 12533 5313
42.39 %
142504 Jastrzębia 5424 2511
46.29 %
142510 Skaryszew 11031 5334
48.35 %
142512 Wolanów 6710 3280
48.88 %
142509 Przytyk 5669 2551
45.00 %
142511 Wierzbica 7927 3569
45.02 %
142501 Pionki 15769 7002
44.40 %
142505 Jedlińsk 10805 4837
44.77 %
142507 Kowala 9088 4606
50.68 %
142513 Zakrzew 9621 4919
51.13 %
142508 Pionki 8164 3452
42.28 %
142506 Jedlnia-Letnisko 9896 5088
51.41 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl