Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
70004
Liczba wydanych kart
30413

Frekwencja w regionie

43.44 %
37.20 %
38.50 %
39.80 %
41.10 %
42.40 %
43.71 %
45.01 %
46.31 %
47.61 %
48.91 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
141508 Myszyniec 8311 3459
41.62 %
141511 Troszyn 3931 1727
43.93 %
141505 Kadzidło 8822 3805
43.13 %
141502 Czarnia 2016 769
38.14 %
141504 Goworowo 6987 2615
37.43 %
141506 Lelis 7130 3580
50.21 %
141507 Łyse 6537 2432
37.20 %
141503 Czerwin 4204 1813
43.13 %
141510 Rzekuń 8711 4275
49.08 %
141509 Olszewo-Borki 7983 3886
48.68 %
141501 Baranowo 5372 2052
38.20 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl